انسان و محیط زیست

آلودگی محیط زیست بر کیفیت و چرخه طبیعی اثر می گذارد و پی آمدهای زیان باری برای زندگی انسان، حیوان، گیاه و بناها دارد. در جهان امروز، مسئله آلودگی، یکی از مهم ترین و حادترین مشکل تمدن انسانی است و نقش انسان در آلودگی محیط زیست بسیار چشم گیر است.

ورود انسان به چرخه طبيعت از آغاز زندگي بشري، باعث ايجاد تقابلي اساسي بين محيط زيست و انسان شده است. اين تقابل تا آنجا پيش رفته است كه نگرانيهاي عميقي در بين آيندهنگران و دوستداران محيط زيست ايجاد كرده است. با افزايش جمعيت و نياز به بهرهبرداري وسيع از منابع مادي و طبيعي براي تأمين نيازهاي انساني، داراييهاي كره زمين در معرض نابودي قرار گرفته است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

×

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟